Klassiek Ballet

Klassiek Ballet wordt gegeven aan kinderen vanaf 8 jaar.
In deze les wordt vooral aandacht besteed aan het technische aspect van dans. Houding, voettechniek, en lichaamsbewustzijn en -controle zijn belangrijke elementen in de les. Een les begint met een barre, gevolgd door een aantal oefeningen in het midden. Dit alles wordt aangevuld met stukken over de diagonaal (springen) en dansen waaraan folklore ten grondslag ligt.