Lidmaatschap beëindigen

De opzegtermijn bedraagt één maand en gaat in aan het einde van het kwartaal.
Stel je wilt stoppen op 1 april, dan dient de opzegging vóór 1 maart schriftelijk bij ons binnen te zijn. 

Schriftelijk opzeggen kan op 2 manieren: 
1. Een brief t.a.v. Ritmo Jazzballet, Cortemich 2A 6367 CG Voerendaal  
2. Per e-mail t.a.v. de ledenadministratie: ledenadministratie@ritmo-jazzballet.nl. 

Bij niet tijdig opzeggen, blijft contributie verschuldigd!