Lesuitval

Ouders worden verzocht de dansers niet alleen af te zetten bij de leslocatie, maar ook te checken of er een docente aanwezig is. Mocht een les -om welke reden dan ook- niet doorgaan, dan staat dat op de toegangsdeur vermeld. Gedurende de schoolvakanties wordt er géén les gegeven. De schoolvakanties lopen in principe parallel met die van Brede School Cortemich. De definitieve data worden vermeld op deze website en op de infoborden bij de leslocatie.