Locaties

Alle lessen vinden plaats in de dansstudio van Brede School Cortemich, Cortemich 2a te Voerendaal. 

Een les duurt 50 minuten. Wij raden aan om geen waardevolle spullen in de kleedkamers achter te laten. 

Ouders worden verzocht de dansers niet alleen af te zetten bij de leslocatie, maar ook te checken of er een docente aanwezig is. Mocht een les -om welke reden dan ook- niet doorgaan, dan staat dat op de toegangsdeur vermeld. Gedurende de schoolvakanties wordt er géén les gegeven. De schoolvakanties lopen in principe parallel met die van Brede School Cortemich. De definitieve data worden vermeld op deze website en op de prikborden bij de danslocatie.