Groepovergang

Wij hebben gemerkt dat het wisselen van groep, het zogenaamde doorschuiven, wel eens tot vragen kan leiden bij onze leden/ouders van leden.De wisselperiode is doorgaans 1x per jaar, bij voorkeur in het voorjaar. Dit om de leden die doorschuiven even te laten wennen aan de nieuwe groep alvorens het nieuwe lesjaar in augustus wordt gestart.  

Wanneer een lid wisselt van groep gebeurt dit voornamelijk op grond van een combinatie van: 
- de dansontwikkeling van het lid 
- de leeftijd 
- de groepssamenstelling 
- het aantal leden dat kan doorschuiven 

De docente die het dansproces van het lid nauwkeurig volgt heeft hierop het meeste zicht en derhalve de beslissende stem. Het streven van de vereniging is om ieder lid met veel plezier deel te laten nemen aan een dansles op zijn/haar niveau en de mogelijkheid te bieden om daar in te groeien op recreatief maar eventueel ook op professioneel niveau. Dansen is plezier dat je met alle leden die dansen moet kunnen delen en niet alleen met een klein clubje vaste vriendinnen. Daarom kunnen we niet waarborgen dat vriendinnen allen op hetzelfde tijdstip van groep verwisselen. 
Bovenstaande punten zijn de basis van het wisselen van groep. Het is uiteraard altijd mogelijk om het wel- of niet doorschuiven van een lid te bespreken met de docent. Maakt u echter hiervoor even een afspraak want tijdens de leswissel is er meestal weinig tijd om alle punten in rust te bespreken. Indien u vragen, cq opmerkingen heeft stuurt u dan een e-mail aan info@ritmo-jazzballet.nl. Uw vraag wordt doorgespeeld naar desbetreffende docente of bestuurslid en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.