Contributie

Met ingang van 1-7-2019 bedraagt de contributie per kwartaal: 
Basislessen (Step, Swing, Rhythm, Aerobics, Bodybeat, Moderne Dans, Streetdance en Klassiek): 
Leden van 4 t/m 11 jaar € 40,50 
Leden van 12 t/m 18 jaar € 43,50 
Leden vanaf 19 jaar € 49,50 

Yoga
De contributie bedraagt € 67,50 per kwartaal

Intenz en Scope (als extra les náást basisles): 
Intenz 1 en 2 € 30,00 
Intenz 2 + Scope € 46,50 

Intenz en Scope (zonder basisles) 
Intenz 2 + Scope € 63,00 

Het inschrijfgeld bedraagt € 4,50. De contributie wordt tijdens de vakanties, bij verhindering én bij ziekte doorbetaald, dus 12 maanden per jaar. De contributie wordt aan het begin van het kwartaal geïncasseerd (dus telkens in het begin van januari, april, juli en oktober). 

Kompas 
Wil uw kind zich graag aanmelden bij Ritmo, maar laten de financiele middelen dit niet toe? 
Dan verwijzen wij u graag naar Kompas via de website http://www.isd-kompas.nl/ 
of bel naar de afdeling binnen uw gemeente: Voerendaal (045-5753399), Simpelveld (045-5448383) of Nuth (045-5659100)